Een kritische blik….”Slechte voetbal prestatie…KNVB of Bondscoach Danny Blind”

“ Futloos en slecht aan een wedstrijd beginnen. Veel te lange ballen. Er wordt onvoldoende opgebouwd. Er wordt stroef gevoetbald. We zijn niet in staat om de aansluitingstreffer te maken” . Harde constateringen gedaan door de bondscoach Danny Blind. Is dit alleen de verantwoordelijkheid van de bondscoach?
Zowel het team, bondscoach en KNVB zijn van mening dat de groep kwalitatief in staat is om een goede prestatie te leveren. Het is teleurstellend dat grotere spelers niet gebracht hebben wat werd verwacht.
Is dit alleen een probleem van de bondscoach? Ligt het de slechte teamprestatie? Ontbreekt het aan kennis en vakbekwaamheid om als bestuur een bondscoach aan te sturen?
Is het dan terecht dat Jean-Paul Decossaux commercieel directeur van de nationale voetbalbond van mening is dat “een snel vertrek van Blind allerminst vast staat”.
Een winnend Oranjeteam door:
“Transformationeel leiderschap”, om de samenwerking van de spelers te bevorderen. Blijk geven van vertrouwen.
Visie helder en inspirerend overbrengen en aanzetten tot kritisch nadenken. Begeleiden, coachen en positief belonen door het geven van feedback en aandacht hebben voor de spelers hun wensen en ontwikkel behoeften.

Het leiderschap van “de Grote man”, om de samenwerking van de spelers te bevorderen. Respect tonen en respect vragen. Elke speler de ruimte geven om zijn talenten te laten zien.

Vergroten van de teamspirit ofwel teamgeest door onderlinge verbondenheid, solidariteit, saamhorigheid, veiligheid en vormen van een eenheid. En vooral bewust van het feit dat gedwongen worden voor een taak, gebrek aan realiteit, ongelijkheid, arrogantie, onbetrouwbaar, ongevoelig overkomen, gebrek aan kritiek, verblind door eigen succes ten nadele zijn van het teamspirit.

Dit raakt niet alleen de bondscoach. Het team en de KNVB zijn hier net zo verantwoordelijk voor!!!!

Marjory Rosheuvel BSc, Toegepast psycholoog

Advertenties

Een kritische blik op politiek en associaties!

Een kritische blik op politiek en associaties!

 

Of het nou gaat om wie voor en tegen Trump is, wel of niet aansluiten bij de partij “DENK”. Voor of tegen Wilders, wel of geen herkenning in het verkiezingsprogramma van Sylvana Simons. Voor of tegen de uitspraak “neger”en “koelie”. En als dat nog niet alles is heeft iedereen wel een mening; voor of tegen Erdogan en wel of niet eens over het sluiten van het luchtruim voor de Turkse minister van buitenlandse zaken.

Waar staan wij mensen hierin? Waar associëren wij ons mee? Kiest de Surinaamse-Nederlander voor Sylvana Simons vanwege herkenning en afkomst. Geldt dit ook voor Marokkaanse en Turkse- Nederlander voor “DENK. En is het vanwege herkenning, idealisme, committeren en populisme dat er is gekozen voor Trump. En is uitsluiting een cadeau hiervan?

Waar staan wij hierin en hoe maken wij onze associaties? En hoe weet je of deze wel of niet juist zijn? Met deze kritische blik wil ik bereiken dat wij mensen bewust moeten zijn over de gevolgen van onze associaties.

Ik ben van mening dat wij mensen bewust moeten zijn van onze keuzes en waar wij die op baseren. Anders blijft er weinig goeds van ons over. Is dit alleen mijn visie. Zo uit mijn duim gezogen. Nee!!!” Is mijn stem een schreeuw in het donker. Begeef ik mij met dit onderwerp op glad ijs omdat het te groot is. Telt mijn stem alleen door middel van politiek handelen? Nee!!!

Volgens van Vugt & Ahuja (2011) is ons raamwerk gebaseerd op de aanname dat wij, de menselijke soort, zijn aangepast aan het leven in een groep en dat de evolutie groepen bestaande uit leiders en volgelingen verkoos boven ongecoördineerde massa’s. Leiderschap doet zich voor zodra er een behoefte is aan sociale coördinatie. Als er een groep vreemden in een vertrek wordt gezet om over een bepaald onderwerp te praten, wordt het spraakzaamste individu vaak door de anderen beschouwd als de leider van de groep. Opvallend is dat bij veel mensen is herkenning van het individu gebaseerd op gezichten, en de gezichten geven betrouwbare aanwijzingen over de sekse, leeftijd, verwantschap en zelfs sociale status. Leiderschap en volgelingen zijn, kortom, probleemoplossende strategieën die zijn ontstaan als gevolg van problemen waarmee wij mensen worden geconfronteerd en die coördinatie vereisen, zoals groepsgewijze besluitvorming, collectieve migratie en bescherming van de groep.

Wij mensen hebben een natuurlijke aanleg om te volgen. Als wij mensen niet weten welke uitgang te moeten gebruiken in een voetbalstadium, volgen we vaak de grote massa. Ook in onzekere tijden als nu wenden we ons tot mensen van wie we denken dat zij de antwoorden weten. Opvallend is dat wij de meerderheid volgen ondanks dat de mening van de groep botst met die van onszelf. We volgen verbazingwekkend genoeg toch liever de groep, ook al heeft die het bij het verkeerd eind, gewoon omdat we de groepscohesie niet willen ondermijnen. De drang om de meerderheid te volgen is sterk, zelfs als het deel uitmaken van een meerderheid of een minderheid een kwestie van smaak of inzicht is (van Vugt & Ahuja, 2011).

Hoe belangrijk is het dan wel niet om je keuzes te overdenken en de normen en waarden van de mens niet uit het oog te verliezen.

Een kritische blik vanuit de Toegepaste psychologie

Dit is de samenvatting van het bericht.

“Een gebeurtenis leidt tot een bepaalde gedachte, geeft een bepaald gevoel en bepaald het gedrag”

Toegepaste psychologie geeft kennis en inzicht in mensen en hun gedrag en is in te zetten bij veranderingen, oplossingen en verbetering op intra en inter-persoonlijk vlak. Inhoudende:
• Toepassen van psychologische kennis op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat.
• Vaardigheden inzetten om inzicht te krijgen in waarom mensen zich gedragen zoals ze dat doen en wat en wie allemaal van invloed is op hun denken, doen en voelen.
• Toepassen van kennis op situaties die om verandering, een oplossing of een andere benadering vragen.

personal brand foto

Lees verder Een kritische blik vanuit de Toegepaste psychologie