Uitgelicht

Een kritische blik vanuit de Toegepaste psychologie

Dit is de samenvatting van het bericht.

“Een gebeurtenis leidt tot een bepaalde gedachte, geeft een bepaald gevoel en bepaald het gedrag”

Toegepaste psychologie geeft kennis en inzicht in mensen en hun gedrag en is in te zetten bij veranderingen, oplossingen en verbetering op intra en inter-persoonlijk vlak. Inhoudende:
• Toepassen van psychologische kennis op situaties waarin menselijk gedrag centraal staat.
• Vaardigheden inzetten om inzicht te krijgen in waarom mensen zich gedragen zoals ze dat doen en wat en wie allemaal van invloed is op hun denken, doen en voelen.
• Toepassen van kennis op situaties die om verandering, een oplossing of een andere benadering vragen.

personal brand foto

Lees verder Een kritische blik vanuit de Toegepaste psychologie

…Efficiëntie = Motivatie + Betrokkenheid..

motivatie 1

motivatie 2

motivatie 3

Beleidsdagen in Paramaribo

“In the Spotlight en To the Point” over Arbeid en Organisatie

20170428_114338

Toegepaste psychologie draagt bij aan individuele en sociaal maatschappelijke oplossingen. Op het gebied van “Arbeid en Organisatie” richt de toegepaste psychologie zich op efficiëntie, optimalisatie, motivatie en betrokkenheid van de medewerker en werkgever.

Screenshot_20170508-233444 (1)

Motivatie resulteert in een gedrevenheid en betrokkenheid ontstaat als werknemers een goed gevoel hebben bij wat zij doen. Middelen en aspecten als communicatie, doelen afstemmen, leren door modeling, en het inzetten van ervaring van medewerkers worden aangescherpt voor het vergroten van de motivatie voor en betrokkenheid bij verbetertrajecten en werkprocessen. Daarnaast wordt vergroot de medewerkers intenties, inzetten en inspannen voor een taak en het aandragen van ideeën.

IMG-20170428-WA0012